Dla uczniów:

  • prezentacja zagadnień wykraczających poza podstawę programową,

  • prezentacja podstawowych wiadomości przedstawionych w różnoraki sposób,

  • dodatkowe ćwiczenia dla uczniów mających problemy z nauką,

  • różne materiały dydaktyczne oraz możliwości ich wykorzystania .

Dla nauczycieli:

  • kursy przedmiotowe-metodyka nauczania-uczenia się,

  • prezentacja dobrych praktyk,

  • TIK w nauczaniu - uczeniu się,

  • wykorzystanie platformy Moodle we wspomaganiu nauczania tradycyjnego.

POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY

( I edycja dla uczniów szkoły podstawowej od roku szkolnego 2018/19)

  • materiały organizacyjne: (regulamin, zakres materiału, terminy, zadania z poprzednich edycji, propozycje rozwiązań, ankiety itp),
  • wyniki konkursu.
UWAGA! Jeśli chcesz wejść na stronę  KONKURSU,  zaloguj się jako "GOŚĆ"
Administrator platformy:  Ryszard Daczyszyn