_____________________________________________________________________________________

 

Dla uczniów:

 • prezentacja zagadnień wykraczających poza podstawę programową,

 • prezentacja podstawowych wiadomości przedstawionych w różnoraki sposób,

 • dodatkowe ćwiczenia dla uczniów mających problemy z nauką,

 • różne materiały dydaktyczne oraz możliwości ich wykorzystania .

Dla nauczycieli:

 • kursy przedmiotowe-metodyka nauczania-uczenia się,

 • prezentacja dobrych praktyk,

 • TIK w nauczaniu - uczeniu się,

 • wykorzystanie platformy Moodle we wspomaganiu nauczania tradycyjnego.

____________________________________________________________________________________

POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów klas VI

( I edycja konkursu dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej od roku szkolnego 2018/19)

 • materiały organizacyjne (regulamin, zakres materiału, terminy, przykładowe zadania, zadania z poprzednich edycji),
 • wyniki konkursu (finaliści i laureaci konkursu)

Czytaj więcej o konkursie >>

_____________________________________________________________________________________

Administrator platformy:  Ryszard Daczyszyn

  Course categories