Dla uczniów:

  • prezentacja zagadnień wykraczających poza podstawę programową,

  • prezentacja podstawowych wiadomości przedstawionych w różnoraki sposób,

  • dodatkowe ćwiczenia dla uczniów mających problemy z nauką,

  • różne materiały dydaktyczne oraz możliwości ich wykorzystania .

Dla nauczycieli:

  • kursy przedmiotowe-metodyka nauczania-uczenia się,

  • prezentacja dobrych praktyk,

  • TIK w nauczaniu - uczeniu się,

  • wykorzystanie platformy Moodle we wspomaganiu nauczania tradycyjnego.

 Administrator:  Ryszard Daczyszyn

    Course categories