Kursy dla zalogowanych nauczycieli

Umiejętność uczenia się to zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach.

Kompetencja ta obejmuje świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód.. Kompetencja ta oznacza nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, a także poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek.

Umiejętność uczenia się pozwala osobom nabyć umiejętność korzystania z wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się i ogólnych doświadczeń życiowych, w celu wykorzystywania i stosowania wiedzy i umiejętności w różnorodnych kontekstach – w domu, w pracy, a także w edukacji i szkoleniu. Kluczowymi czynnikami w rozwinięciu tej kompetencji u danej osoby są motywacja i wiara we własne możliwości.

Jeśli jesteś zainteresowany skontaktuj się z prowadzącym.

Kompetencje matematyczne - obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Istotne są zarówno proces i czynność, jak i wiedza, przy czym podstawę stanowi należyte opanowanie umiejętności liczenia. Kompetencje matematyczne obejmują – w różnym stopniu – zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele).

Jeśli jesteś zainteresowany skontaktuj się z prowadzącym.

Konsultacje metodyczne, materiały szkoleniowe, forum dyskusyjne dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych powiatu tomaszowskiego. Dane do logowania otrzymuje każdy zainteresowany nauczyciel matematyki.

Kurs jest adresowany do nauczycieli zaangażowanych w organizację Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych z powiatu tomaszowskiego.

Pierwsza edycja konkursu planowana jest na rok szkolny 2018/19.
Liczba wolnych miejsc 14.
Zapisy na kurs odbywają się za pomocą poczty elektronicznej.
W e-mailu należy podać: Imię i nazwisko, szkołę oraz swój adres poczty elektronicznej.
Zgłoszenie proszę wysłać na adres: daczyszyn@laszczow.pl

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.
Dodatkowe informacje: 503 190 092