Kursy dla zalogowanych uczniów

Powtórzenie i utrwalenie materiału zgodnie z podstawą programową. Przypomnienie i utrwalenie zagadnień teoretycznych oraz ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych. W kursie mogą uczestniczyć tylko zalogowani uczniowie klasy 8b. 

Koło matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej. Zajęcia koła odbywają się jeden raz w tygodniu (2godz.) w formie stacjonarnej w Szkole Podstawowej w Łaszczowie. Platforma Moodle wykorzystana jest jako forma wspomagająca pracę koła.

(materiały ćwiczeniowe, konsultacje z nauczycielem, zadania do samodzielnego wykonania, możliwość wymiany doświadczeń w grupie)

Kurs dla uczniów, którzy realizują informatykę na poziomie rozszerzonym - materiały ćwiczeniowe, konsultacje z nauczycielem, zadania do samodzielnego wykonania, możliwość wymiany doświadczeń w grupie

Materiały ćwiczeniowe, konsultacje z nauczycielem, zadania do samodzielnego wykonania, możliwość wymiany doświadczeń w grupie.

Jeśli jesteś uczniem dowolne go typu szkoły, możesz rozwijać swoje umiejętności programistyczne pod okiem pracowników Instytutu Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Czytaj więcej na stronie: http://ap.umcs.pl/#oferta

Materiały ćwiczeniowe przeznaczone dla uczniów, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego z matematyki wg nowej podstawy programowej obowiązującej w liceum od 2012 roku (pierwszy egzamin maturalny w liceum wg nowej formuły od maja 2015 r).- poziom rozszerzony

Materiały ćwiczeniowe przeznaczone dla uczniów, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego z matematyki wg nowej podstawy programowej obowiązującej w liceum od 2012 roku (pierwszy egzamin maturalny w liceum wg nowej formuły od maja 2015 r).- poziom podstawowy.